Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
99444

KỲ HỌP THỨ 6 HĐND XÃ SƠN ĐIỆN

Ngày 04/08/2023 11:19:55

Sáng ngày 04/08/2023, Hội đồng nhân dân xã Sơn Điện long trọng tổ chức kỳ họp lần thứ 6 của HĐND xã Sơn Điện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Về tham dự kỳ họp có ông Lò Văn Thuận Phó ban dân tộc HĐND huyện là đại biểu HĐND huyện được bầu tại đơn vị xã, 21 đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và đại biểu mời là các trưởng ban, ngành, hội, đoàn thể UBND xã, đại diện các đơn vị đóng chân trên địa bàn, bí thư các Chi bộ, người có uy tín của 10 thôn bản.

        Tại kỳ họp, Ông Hà Văn Toản – Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu khai mạc kỳ họp và điều hành nội dung của kỳ họp.

z4573981677117_59c684fc7c41540e9d652f81680c3ac0.jpg
Đồng chí Hà Văn Toản - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND khai mạc kỳ họp

 

      Tại kỳ họp thông qua các báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Báo cáo của UBND về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XX, Báo cáo của UBND xã về dự toán thu NSNN, chi NS xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11 của tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Sơn Điện, Bóa cáo thẩm tra báo cáo của UBND xã về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và Thẩm tra báo cáo của UBND xã về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

z4573933752023_7ad5e85bb46d31d219fc2e6911cdc95b.jpg
Toàn cảnh kỳ họp

      Cũng tại kỳ họp thông qua Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh trưởng ban kinh tế HĐND xã Sơn Điện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng ban kinh tế HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

      Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất cao đối với dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, đồng thời tập trung thảo luận, xem xét về một số nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp và đi đến thống nhất thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền làm cơ sở cho UBND xã thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

 

      Tại kỳ họp HĐND xã giành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận, chất vấn về các vấn đề phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, cũng như giành nhiều thời gian để đại diện lãnh đạo UBND và các ban, ngành liên quan tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị mà các đại biểu và cử tri quan tâm, được kỳ họp đánh giá cao.

kỳ họp.jpg

      Với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đổi mới, kỳ họp HĐND xã đã hoàn thành các nội dung theo chương trình và thông qua các Nghị quyết của kỳ họp lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026.
                                                                                                            TIN BÀI: BAN VĂN HÓA XÃ

  

KỲ HỌP THỨ 6 HĐND XÃ SƠN ĐIỆN

Đăng lúc: 04/08/2023 11:19:55 (GMT+7)

Sáng ngày 04/08/2023, Hội đồng nhân dân xã Sơn Điện long trọng tổ chức kỳ họp lần thứ 6 của HĐND xã Sơn Điện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Về tham dự kỳ họp có ông Lò Văn Thuận Phó ban dân tộc HĐND huyện là đại biểu HĐND huyện được bầu tại đơn vị xã, 21 đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và đại biểu mời là các trưởng ban, ngành, hội, đoàn thể UBND xã, đại diện các đơn vị đóng chân trên địa bàn, bí thư các Chi bộ, người có uy tín của 10 thôn bản.

        Tại kỳ họp, Ông Hà Văn Toản – Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu khai mạc kỳ họp và điều hành nội dung của kỳ họp.

z4573981677117_59c684fc7c41540e9d652f81680c3ac0.jpg
Đồng chí Hà Văn Toản - HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND khai mạc kỳ họp

 

      Tại kỳ họp thông qua các báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Báo cáo của UBND về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XX, Báo cáo của UBND xã về dự toán thu NSNN, chi NS xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11 của tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Sơn Điện, Bóa cáo thẩm tra báo cáo của UBND xã về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và Thẩm tra báo cáo của UBND xã về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

z4573933752023_7ad5e85bb46d31d219fc2e6911cdc95b.jpg
Toàn cảnh kỳ họp

      Cũng tại kỳ họp thông qua Nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh trưởng ban kinh tế HĐND xã Sơn Điện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng ban kinh tế HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

      Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất cao đối với dự kiến nội dung chương trình kỳ họp, đồng thời tập trung thảo luận, xem xét về một số nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp và đi đến thống nhất thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền làm cơ sở cho UBND xã thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

 

      Tại kỳ họp HĐND xã giành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận, chất vấn về các vấn đề phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, cũng như giành nhiều thời gian để đại diện lãnh đạo UBND và các ban, ngành liên quan tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị mà các đại biểu và cử tri quan tâm, được kỳ họp đánh giá cao.

kỳ họp.jpg

      Với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, đổi mới, kỳ họp HĐND xã đã hoàn thành các nội dung theo chương trình và thông qua các Nghị quyết của kỳ họp lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026.
                                                                                                            TIN BÀI: BAN VĂN HÓA XÃ