Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
99444

ĐIỂM GIAO DỊCH XÃ SƠN ĐIỆN NGÀY 10/02/2023

Ngày 20/02/2023 09:55:45

Để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi một cách nhanh nhất, trọn vẹn nhất, đáp ứng nhu cầu vốn, tạo việc làm, tăng thu nhập, vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.“Để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi một cách nhanh nhất, trọn vẹn nhất, đáp ứng nhu cầu vốn, tạo việc làm, tăng thu nhập, vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. NHCSXH huyện Quan Sơn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, UBND xã Sơn Điện, tạo điều kiện cơ sở vật chất về Hội trường giao dịch, bố trí lực lượng trực bảo vệ, . . . cùng với sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác, đội ngũ ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn , ban điều hành thôn thường xuyên bám sát cơ sở, tuyên truyền, vận động để các tổ viên chấp hành tốt quy chế hoạt động của tổ TK&VV, động viên hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, trả lãi, trả gốc đúng thời gian quy định. 

z4122973417032_e2d13bf312b68f7f45afe6b609973c5c.jpg

Tính đến ngày 10/02/2023, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quan Sơn đã thực hiện cho vay 8 chương trình tín dụng với tổng dư nợ trên 35 tỷ đồng với hơn 679 ngàn hộ vay vốn thông qua 16 tổ TK&VV.

z4122973417033_83dfb353d5e3a4abf87fac8be3dba922.jpg

Trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cũng như Hội, đoàn thể nhận ủy thác, bám sát cơ sở để duy trì và nâng cao chất lượng tín dụng ở từng địa bàn, từng tổ TK&VV làm sao nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy tối đa hiệu quả, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

  

ĐIỂM GIAO DỊCH XÃ SƠN ĐIỆN NGÀY 10/02/2023

Đăng lúc: 20/02/2023 09:55:45 (GMT+7)

Để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi một cách nhanh nhất, trọn vẹn nhất, đáp ứng nhu cầu vốn, tạo việc làm, tăng thu nhập, vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.“Để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi một cách nhanh nhất, trọn vẹn nhất, đáp ứng nhu cầu vốn, tạo việc làm, tăng thu nhập, vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. NHCSXH huyện Quan Sơn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, UBND xã Sơn Điện, tạo điều kiện cơ sở vật chất về Hội trường giao dịch, bố trí lực lượng trực bảo vệ, . . . cùng với sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác, đội ngũ ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn , ban điều hành thôn thường xuyên bám sát cơ sở, tuyên truyền, vận động để các tổ viên chấp hành tốt quy chế hoạt động của tổ TK&VV, động viên hộ vay vốn sử dụng đúng mục đích, trả lãi, trả gốc đúng thời gian quy định. 

z4122973417032_e2d13bf312b68f7f45afe6b609973c5c.jpg

Tính đến ngày 10/02/2023, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quan Sơn đã thực hiện cho vay 8 chương trình tín dụng với tổng dư nợ trên 35 tỷ đồng với hơn 679 ngàn hộ vay vốn thông qua 16 tổ TK&VV.

z4122973417033_83dfb353d5e3a4abf87fac8be3dba922.jpg

Trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cũng như Hội, đoàn thể nhận ủy thác, bám sát cơ sở để duy trì và nâng cao chất lượng tín dụng ở từng địa bàn, từng tổ TK&VV làm sao nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy tối đa hiệu quả, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)