Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
99444

KỲ HỌP THƯ 04 HĐND XÃ SƠN ĐIỆN

Ngày 19/07/2022 11:31:18

Ngày 19/7/2022, Hội đồng nhân dân xã Sơn Điện khóa XX, nhiệm kỳ (2016-2021) tổ chức kỳ họp thứ 04 , kỳ họp thường kỳ năm 2022. đồng chủ trì kỳ họp có ông Hà Văn Toản, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; bà Phạm Thị Thìn, ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND xã.

Tham dự kỳ họp có ông Lò Văn Thuận, Phó Ban Pháp chế HĐND huyện Quan Sơn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực UBND, UBMTTQVN, Trưởng các đoàn thể, công chức chuyên môn, Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng công an xã, đại diện BGH các trường học, Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn bản cùng 21 đại biểu khoá XX, nhiệm kỳ (2016-2021).

z3577811970962_398ad0cbc00e243e7d5384c4d23ec1c4.jpg

Đồng chí Hà Văn Toản -  Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đồng chí Lương Văn Chiên PCT UBND xã trình bày các báo cáo: Báo cáo của UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; thông báo của UBMTTQ xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 04 HĐND xã. Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBMTTQ thông báo tại kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XX; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND xã về tình hình Quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2022. Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện dự toán thu NSNN, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021 và Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách năm 2022 và nhiệm vụ thu chi ngân sách  năm 2022; Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 06 HĐND huyện khóa IV của Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Sơn Điện. 

z3577811967843_27759bf2830fbda24a0cbaf12dfcc184.jpg

Toàn cảnh kỳ họp thứ 04 HĐND

Trong 6 tháng đầu năm 2022 tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương mặc dù gặp những khó khăn nhất định do dịch COVD-19. Nhưng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ và nhân dân trong toàn xã. Sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BTV Đảng ủy, sự quản lý điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền địa phương. Tình hình kinh tế xã hội năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực: Diện tích gieo trồng toàn xã đạt 291 ha; thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 3.555.326.000đ, thu điều tiết đạt 57,5%, thu địa bàn đạt 81%; Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022: 3.175.004.500đ. Tín dụng NHCS xã hội của các tổ chức đoàn thể, tổng dư nợ 33.795.900.000 nghìn đồng/662 hộ vay. các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được nâng cao; An ninh- quốc phòng được giữ vững, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể thể tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, hiệu quả.. Cơ cấu tiếp tục chuyển dịch đúng hướng.

Văn hoá xã hội, đặc biệt là giáo dục - đào tạo chỉ đạo các đơn vị nhà trường Sơ kết học kỳ I, tổng kết năm học 2021-2022 Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp từng bước được đầu tư, mở rộng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; Chú trọng chất lượng dạy học theo hướng nâng cao đạo đức, giá trị và kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong học đường ...

Trách nhiệm của đại biểu, tổ đại biểu và thường trực HĐND xã ngày càng thể hiện rõ vai trò, vị trí và chức năng của người đại biểu nhân dân, nhất là thẩm tra các văn bản của UBND xã trình trước kỳ họp.

Kỳ họp đã thảo luận sổi nổi và thống nhất 01 Nghị quyết: Nghị quyết thông qua Quy hoạch chung xây dựng xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn đến năm 2030.

z3577811970373_0425a73bf92d1c30ce519e7b1c6b5908.jpg

  Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc kỳ thứ 04 HĐND xã Sơn Điện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp./.

                                                                                                             Thực hiện: Đào Lương

KỲ HỌP THƯ 04 HĐND XÃ SƠN ĐIỆN

Đăng lúc: 19/07/2022 11:31:18 (GMT+7)

Ngày 19/7/2022, Hội đồng nhân dân xã Sơn Điện khóa XX, nhiệm kỳ (2016-2021) tổ chức kỳ họp thứ 04 , kỳ họp thường kỳ năm 2022. đồng chủ trì kỳ họp có ông Hà Văn Toản, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; bà Phạm Thị Thìn, ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND xã.

Tham dự kỳ họp có ông Lò Văn Thuận, Phó Ban Pháp chế HĐND huyện Quan Sơn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thường trực UBND, UBMTTQVN, Trưởng các đoàn thể, công chức chuyên môn, Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng công an xã, đại diện BGH các trường học, Các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn bản cùng 21 đại biểu khoá XX, nhiệm kỳ (2016-2021).

z3577811970962_398ad0cbc00e243e7d5384c4d23ec1c4.jpg

Đồng chí Hà Văn Toản -  Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đồng chí Lương Văn Chiên PCT UBND xã trình bày các báo cáo: Báo cáo của UBND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; thông báo của UBMTTQ xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 04 HĐND xã. Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBMTTQ thông báo tại kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa XX; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND xã về tình hình Quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2022. Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện dự toán thu NSNN, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2021 và Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách năm 2022 và nhiệm vụ thu chi ngân sách  năm 2022; Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 06 HĐND huyện khóa IV của Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã Sơn Điện. 

z3577811967843_27759bf2830fbda24a0cbaf12dfcc184.jpg

Toàn cảnh kỳ họp thứ 04 HĐND

Trong 6 tháng đầu năm 2022 tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương mặc dù gặp những khó khăn nhất định do dịch COVD-19. Nhưng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ và nhân dân trong toàn xã. Sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BTV Đảng ủy, sự quản lý điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền địa phương. Tình hình kinh tế xã hội năm 2022 đạt được nhiều kết quả tích cực: Diện tích gieo trồng toàn xã đạt 291 ha; thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 3.555.326.000đ, thu điều tiết đạt 57,5%, thu địa bàn đạt 81%; Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022: 3.175.004.500đ. Tín dụng NHCS xã hội của các tổ chức đoàn thể, tổng dư nợ 33.795.900.000 nghìn đồng/662 hộ vay. các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được nâng cao; An ninh- quốc phòng được giữ vững, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể thể tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, hiệu quả.. Cơ cấu tiếp tục chuyển dịch đúng hướng.

Văn hoá xã hội, đặc biệt là giáo dục - đào tạo chỉ đạo các đơn vị nhà trường Sơ kết học kỳ I, tổng kết năm học 2021-2022 Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp từng bước được đầu tư, mở rộng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; Chú trọng chất lượng dạy học theo hướng nâng cao đạo đức, giá trị và kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong học đường ...

Trách nhiệm của đại biểu, tổ đại biểu và thường trực HĐND xã ngày càng thể hiện rõ vai trò, vị trí và chức năng của người đại biểu nhân dân, nhất là thẩm tra các văn bản của UBND xã trình trước kỳ họp.

Kỳ họp đã thảo luận sổi nổi và thống nhất 01 Nghị quyết: Nghị quyết thông qua Quy hoạch chung xây dựng xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn đến năm 2030.

z3577811970373_0425a73bf92d1c30ce519e7b1c6b5908.jpg

  Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc kỳ thứ 04 HĐND xã Sơn Điện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp./.

                                                                                                             Thực hiện: Đào Lương
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)