Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
99444

Lễ phát động triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trên địa bàn xã Sơn Điện

Ngày 05/08/2022 08:15:18

Sáng ngày 4 tháng 8 năm 2022, tại Bản Na hồ, xã Sơn Điện, Ủy ban nhân dân xã Sơn Điện tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn xã theo Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ảnh toàn cảnh.jpg
Toàn cảnh lễ phát động
           Dự và chỉ đạo Lễ phát động có Hà Văn Thể, phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Sơn Điện; Ông Phạm Nhật Quang- Phó bí Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, về dự Lễ phát động còn có các đồng chí Lãnh đạo Thường trực ĐU- HĐND - UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể xã, Công chức chuyên môn, 5 đơn vị nhà trường, 10 trưởng bản và đặt biệt là sự có mặt đại diện của 50 hộ dân bản Na Hồ cũng có mặt tham dự Lễ phát động.
chiên khai mạc.jpg
ông Lương Văn  Chiên- Phó chủ tịch UBND xã Sơn, Trưởng ban buổi lễ khai mạc lễ phát động
        Ngày 28/01/2022 Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch ký quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ban hành thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gồm 4 tiêu chí chung là tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ; 4 tiêu chí ứng xử riêng là: ứng xử của vợ chồng; ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu; ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà; ứng xử của anh, chị, em. Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm mục đích: Góp phần từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Nâng cao ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; Nâng cao nhận thức và xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội.Thông qua Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục cho thanh thiếu niên, trẻ em trong gia đình về kỹ năng ứng xử trong gia đình, kiến thức pháp luật liên quan, quyền và nghĩa vụ của trẻ em trong gia đình thông qua các hoạt động; nâng cao vai trò và trách nhiệm của người cao tuổi, của các bậc cha mẹ trong việc làm nêu gương, giáo dục, hướng dẫn thực hiện các hành vi đẹp, các kỹ năng ứng xử và giải quyết các mối quan hệ trong gia đình theo nguyên tắc Bộ tiêu chí đã đề ra.
hoài.jpg
Ông Lương Văn Hoài –Đại diện hộ dân tham gia đăng ký phát biểu ý kiến
         Tại buổi lễ, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo xã, Đ/c Phạm Nhật Quang Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã đã có bài phát biểu chỉ đạo. Đ/c đề nghị, sau lễ phát động, xã thực hiện triển khai sâu rộng kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí trên địa bàn xã; thành lập BCĐ, phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong công tác chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí; tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như: hệ thống loa truyền thanh, pano, áp phích, cờ phướn, sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm về 4 chuẩn mực ứng xử trong Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể quan tâm đến công tác gia đình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mọi gia đình; tổ chức tổng kết đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện. Và sau tổ chức điểm ở bản Na Hồ, UBND xã sẽ triển khai đồng loạt trên địa bàn các thôn bản trên địa bàn xã.
a quang.jpg
Đ/c Phạm Nhật Quang – PBTĐU-Chủ tịch UBND xã phát biểu ý kiến chỉ đạo

          Tại Lễ phát động và đăng kí triển khai thực hiện Bộ tiêu chí, 05 hộ đại diện các gia đình lên ký cam kết, trong đó có đại diện đủ cho các gia đình từ 01 thế hệ đến nhóm gia đình 2 thế hệ, nhóm gia đình 3 thế hệ, nhóm gia đình 4 thế hệ, nhóm gia đình trẻ.
ảnh đăng ký.jpg
Các hộ tham gia đăng ký cam kết thực hiện bộ tiêu chí ứng xử gia đình năm 2022

Thực hiện: Phạm Bá Nhận - CCVH
 

Lễ phát động triển khai thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" trên địa bàn xã Sơn Điện

Đăng lúc: 05/08/2022 08:15:18 (GMT+7)

Sáng ngày 4 tháng 8 năm 2022, tại Bản Na hồ, xã Sơn Điện, Ủy ban nhân dân xã Sơn Điện tổ chức triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn xã theo Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ảnh toàn cảnh.jpg
Toàn cảnh lễ phát động
           Dự và chỉ đạo Lễ phát động có Hà Văn Thể, phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Sơn Điện; Ông Phạm Nhật Quang- Phó bí Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, về dự Lễ phát động còn có các đồng chí Lãnh đạo Thường trực ĐU- HĐND - UBMTTQ, Trưởng các đoàn thể xã, Công chức chuyên môn, 5 đơn vị nhà trường, 10 trưởng bản và đặt biệt là sự có mặt đại diện của 50 hộ dân bản Na Hồ cũng có mặt tham dự Lễ phát động.
chiên khai mạc.jpg
ông Lương Văn  Chiên- Phó chủ tịch UBND xã Sơn, Trưởng ban buổi lễ khai mạc lễ phát động
        Ngày 28/01/2022 Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch ký quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ban hành thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gồm 4 tiêu chí chung là tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ; 4 tiêu chí ứng xử riêng là: ứng xử của vợ chồng; ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu; ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà; ứng xử của anh, chị, em. Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm mục đích: Góp phần từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Nâng cao ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; Nâng cao nhận thức và xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình hướng tới sự ổn định, văn minh cho toàn xã hội.Thông qua Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục cho thanh thiếu niên, trẻ em trong gia đình về kỹ năng ứng xử trong gia đình, kiến thức pháp luật liên quan, quyền và nghĩa vụ của trẻ em trong gia đình thông qua các hoạt động; nâng cao vai trò và trách nhiệm của người cao tuổi, của các bậc cha mẹ trong việc làm nêu gương, giáo dục, hướng dẫn thực hiện các hành vi đẹp, các kỹ năng ứng xử và giải quyết các mối quan hệ trong gia đình theo nguyên tắc Bộ tiêu chí đã đề ra.
hoài.jpg
Ông Lương Văn Hoài –Đại diện hộ dân tham gia đăng ký phát biểu ý kiến
         Tại buổi lễ, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo xã, Đ/c Phạm Nhật Quang Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã đã có bài phát biểu chỉ đạo. Đ/c đề nghị, sau lễ phát động, xã thực hiện triển khai sâu rộng kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí trên địa bàn xã; thành lập BCĐ, phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong công tác chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí; tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú như: hệ thống loa truyền thanh, pano, áp phích, cờ phướn, sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm về 4 chuẩn mực ứng xử trong Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể quan tâm đến công tác gia đình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mọi gia đình; tổ chức tổng kết đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện. Và sau tổ chức điểm ở bản Na Hồ, UBND xã sẽ triển khai đồng loạt trên địa bàn các thôn bản trên địa bàn xã.
a quang.jpg
Đ/c Phạm Nhật Quang – PBTĐU-Chủ tịch UBND xã phát biểu ý kiến chỉ đạo

          Tại Lễ phát động và đăng kí triển khai thực hiện Bộ tiêu chí, 05 hộ đại diện các gia đình lên ký cam kết, trong đó có đại diện đủ cho các gia đình từ 01 thế hệ đến nhóm gia đình 2 thế hệ, nhóm gia đình 3 thế hệ, nhóm gia đình 4 thế hệ, nhóm gia đình trẻ.
ảnh đăng ký.jpg
Các hộ tham gia đăng ký cam kết thực hiện bộ tiêu chí ứng xử gia đình năm 2022

Thực hiện: Phạm Bá Nhận - CCVH