Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
99444

Điểm giao dịch xã Sơn Điện được bố trí trong hội trường Ủy ban nhân dân các xã thực hiện giao dịch vào ngày mùng 10 hàng tháng. Điểm giao dịch xã là nơi NHCSXH huyện Quan Sơn tổ chức phục vụ nhân dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước, tiết giảm các chi phí, thời gian đi lại giao dịch, công sức của người dân, đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách xã hội dân chủ, công khai với cách thức “giao dịch tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã”. Để phục vụ khách hàng tại Điểm giao dịch xã, NHCSXH thành lập Tổ giao dịch.Tổ có 03 cán bộ Ngân hàng, phụ trách xã Sơn Điện là cán bộ ngân hàng Nguyễn Chí Đức. Tổ giao dịch tại xã được trang bị đầy đủ điều kiện hoạt động của một ngân hàng thu nhỏ đảm bảo an ninh, an toàn để phục vụ cho phiên giao dịch.

z3869968076164_5fa3914cbfa3242397bec6151f6fc8c3.jpg

Với chủ trương đưa hoạt động giao dịch của NHCSXH về xã phục vụ cho vay, thu nợ, thu lãi và giải quyết các nghiệp vụ ngân hàng tại Ủy ban nhân dân xã đã tạo điều kiện cho cấp ủy, chính quyền cấp xã, tổ chức chính trị - xã hội và Tổ tiết kiệm và vay vốn chứng kiến hoạt động giao dịch giữa Ngân hàng với người dân, đưa Ngân hàng và chính quyền gần người dân hơn. Đồng thời, vào ngày giao dịch xã, NHCSXH tổ chức họp giao ban với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn để đánh giá hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn trong tháng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho tháng tiếp theo.

z3869968072654_73cf94396bcc0602bc14a5212a4ab97f.jpg

z3869968082584_96738a15fa93cecbb8cd266435c2d0d0.jpg

    Ngoài ra, tại Điểm giao dịch, NHCSXH huyện Quan Sơn phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công khai đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước, các quy trình nghiệp vụ, hồ sơ thủ tục vay vốn, lãi suất của từng chương trình, danh sách hộ vay vốn còn dư nợ và nội quy giao dịch để tạo điều kiện cho cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành và nhân dân kịp thời nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, cùng kiểm tra, giám sát và thực hiện vay vốn, trả nợ, trả lãi và các dịch vụ khác của NHCSXH. 
                                                                                TIN BÀI: ĐÀO LƯƠNG - PBT ĐOÀN XÃ